[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 08/06/2563 
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning  

คำสั่งโรงเรียน
[ 26/พ.ย./2563 ] คำสั่งที่ี 168/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ ( 6 / ) โดย klaeng
[ 26/พ.ย./2563 ] คำสั่งที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษ สสวท.ประจำปีการศึกษา 2563 ( 1 / ) โดย klaeng
[ 26/พ.ย./2563 ] คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563 ( 7 / ) โดย klaeng
[ 13/พ.ย./2563 ] คำสั่งที่ 166/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ( 55 / ) โดย klaeng
[ 6/ต.ค./2563 ] คำสั่งที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการึกษา 2563 ( 70 / ) โดย klaeng
[ 5/ต.ค./2563 ] คำสั่งที่ 137/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ Pre O - Net ปีการศึกษา 2563 ( 207 / ) โดย klaeng
[ 5/ต.ค./2563 ] คำสั่งที่ 147/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ( 47 / ) โดย klaeng
[ 2/ต.ค./2563 ] คำสั่งที่ 146/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประเมินโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ( 66 / ) โดย klaeng
[ 1/ต.ค./2563 ] คำสั่งที่ 141/2563 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ( 147 / ) โดย klaeng
[ 30/ก.ย./2563 ] คำสั่งที่ 136/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ( 85 / ) โดย klaeng
ผลงานทางวิชาการ


3 เจ้าของ นายณภัทร เหลืองเจริญ
3/พ.ย./2561
3 stars ( 3 / 104 )
การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ( 1589 / )
15 เจ้าของ นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด
15/ต.ค./2561
4.5 stars ( 4.5 / 22 )
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 เทคนิค ( 1209 / )
(3/ส.ค./2561) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ( อ่าน : 1069 ) เจ้าของ นางปนัศญา เจริญมาก
(7/มิ.ย./2561) แบบฝึกทักษะการอ่านนิทานภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL - Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 2325 ) เจ้าของ นางสาวนันทพร เตศิริ
(6/มิ.ย./2561) บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกาเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ส22101 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ( อ่าน : 5054 ) เจ้าของ นางเตือนใจ สมคิด
(5/มิ.ย./2561) ชุดการเรียนด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 มหัศจรรย์แห่งวัย ( อ่าน : 1286 ) เจ้าของ นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
(11/พ.ค./2561) เอกสารประกอบการเรียน ครูภณัญญา วงษ์สรรพ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 6553 ) เจ้าของ นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
วารสาร-จุลสาร ร่มแกลง

วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1 2
อนุสรณ์ ม.3 แกลง"วิทยสถาวร"
ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด 1
วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด


วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1


ผู้บริหารโรงเรียน
นางอัญชลี อิสสรารักษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
บุคลากรโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 11 IP
ขณะนี้
11 คน
สถิติวันนี้
712 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
737 คน
สถิติเดือนนี้
3363 คน
สถิติปีนี้
208079 คน
สถิติทั้งหมด
866349 คน
IP ของท่านคือ 3.238.190.82
(Show/hide IP)
กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง